Mateu Aregay

guitar

"La meva inquietud sempre ha estat entorn de les persones i la creativitat"

Vaig començar a tocar la guitarra als quinze anys i des de les hores he descobert en la música un gran instrument de comunicació i un magnífic referent de creixement personal. Vaig cursar el Màster de Musicoteràpia a la Universitat Pompeu Fabra i estic registrat per la “Comisión de Acreditación Española de Musicoterapeutas Profesionales”, organisme acreditat per la “European Music Therapy Confederation” .

Vaig estudiar arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i durant trenta anys de pràctica professional, els meus valors han estat els de la recerca de la qualitat més enllà de les modes, les tendències i les pressions del mercat. L’arquitectura m’ha ajudat a configurar també com valor la visió social i col·lectiva de l’ofici, on he aprés la importància del creixement de les persones i dels equips.

I finalment el Màster Internacional en Coaching & Business a Fundares, titulació homologada per la UPC, m’ha donat els coneixements i les eines per l’acompanyament necessari per expandir la identitat de persones i/o equips per créixer de manera sostenible i connectar-les amb els seus propòsits.